رویداد ها

سالانه ماهانه هفتگی روزانه لیست
مرداد 1399
آبان 1399
آذر 1399
رویدادی یافت نشد

بازاندیشی‌ها یا Retrospectives برای تحقق بهبود مستمر ضروری هستند. اما بازاندیشی چیست؟ و چگونه عمل می‌کند؟ در این رویداد نکات مهمی در مورد اصول نظری بازاندیشی می‌آموزید و آن‌ها را به کمک مطالعه‌های موردی تجربه می‌کنید.   مخاطبان رویداد علاقمندان به مدیریت چابک اسکرام مسترها و مربیان چابک در کسب‌وکارهای مبتنی بر IT مالکان و مدیران محصول در در کسب‌وکارهای مبتنی بر IT مدیران استارت‌آپ‌ها…