کانبان ناب ایران

جامعه متخصصین کانبان ناب

روش کانبان چیست؟

«روش کانبان» مجموعه‌ای از اصول و تجربه‌هایی است که در فعالیت‌های موفق «کانبان» در سرتاسر دنیا مشاهده شده است. کانبان از بدو پیدایش به‌عنوان رویکردی موثر توسعه یافته و به بلوغ رسیده است تا سازمان‌ها به چابکی بیشتری در کسب و کار دست‌یابند. «روش کانبان» می‌پذیرد که تغییر مداوم در مدیریت کار دانش محور ذاتی است و این امکان را می‌دهد تا فن‌آوری اطلاعات، خدمات مالی، بیمه و سازمان‌های جهانی در مواجهه با فشارهای رقبای در حال رشد و هرج و مرج سازمانی مشارکتی‌تر، یکپارچه‌تر و مولدتر باشند.

آموزش‌های مبتنی بر «روش کانبان» به سازمان‌ها یاد می‌دهد که چه‌طور سیستم‌های کاری را بفهمند و آن‌ها را تصویرسازی کنند تا آن‌ها به‌طور مداوم بهبود یابند و دائما نتایج موثری را تحویل دهند. «روش کانبان» مجموعه‌ای از تجربه‌ها و رویکردهای اثبات شده را ارائه می‌دهد که از افراد و تیم‌ها به کل سازمان مقیاس می‌شود.

«روش کانبان» به دنبال دستیابی تعادل بین تقاضا‌های (مشتری) و قابلیت‌های (کسب و کار) است. در جایی از سازمان‌ها که این تعادل وجود ندارد، دیدن مواردی مثل کار زیاد، نیروی کار غیرمولد، کیفیت پایین، نتایج غیرقابل پیش‌بینی، تحویل‌های دیرهنگام، نداشتن زمانی برای نوآوری و فرصت سوزی، عادی است. «روش کانبان» به کاربران امکان می‌دهد با استفاده از تکنیک‌های متعددی تعادل را دوباره برقرار کنند تا به شکل دادن تقاضا و بهبود قابلیت کمک شود. کانبان هیچ‌گونه تجربه‌ی اجباری را تجویز نمی‌کند ولی در شرکت‌هایی که رهبری ترغیب می‌شود و کارمندان در سراسر سازمان انگیزه‌ی حل مشکلات و انجام کار را دارند، نتایج شگرفی به همراه دارد.